Adriana Horváthová

Bernolák si úctu zaslúži...

Kultúrno-spoločenská sekcia pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave za aktívnej spolupráce Spoločnosti priateľov umeleckého slova pri HKPS v Trnave vyvíja úsilie o obnovenie činnosti Literárneho klubu BERNOLÁK a hlavne o obnovenie literárnej súťaže „O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA“.
Literárny klub BERNOLÁK započal svoju činnosť v rokoch 1988-1989 pri Dome kultúry v Trnave. Za čestného predsedu LKB bol na slávnostnom podujatí „Literárne návraty“ zvolený významný slovenský básnik Vojtech Mihálik. V jeho vedení stáli literárne a publicisticky činné osobnosti ako Dr. Marta Blažová, Margita Kániková, Marián Babirát a ďalší.
Transformáciou nášho ponovembrového diania sa stal Dom kultúry komerčným stánkom a jeho odborní pracovníci sa rozpŕchli po kultúrnych inštitúciách Trnavy. Literárny klub Bernolák a celoslovenská súťaž „O CENU SUT“ po niekoľkých úspešných ročníkoch zanikla. Avšak nezanikli ambície.
A tak pri 210. výročí Slovenského učeného tovarišstva MO MS v Trnave predložil mestu Trnava Projekt regionálnej literárnej súťaže pod hlavičkou Literárny klub Bernolák pri MO Matice slovenskej v Trnave (predtým si hľadal svoje miesto aj v Knižnici), na ktorý dostal určitú dotáciu.
20. januára 2003 sme si za spolupráce s mestom Trnava položením kytice uvitej z kvetov a niekoľkých slov pri známom pomníku – súsoší majstra Koniarka pri Bernolákovej bráne, kde Bernolák odovzdáva slovenskému ľudu... slovo moje o reči Vašej... pripomenuli 190. výročie úmrtia nášho literárneho velikána, zakladateľa Slovenského učeného tovarišstva, prvého kodifikátora slovenského jazyka – Antona Bernoláka, ktorý zomrel 15. januára 1813 v Nových Zámkoch, kde je aj pochovaný.
Vďaka novému vedeniu Spolku sv. Vojtecha v Trnave, riaditeľovi SSV ThLic Vendelínovi Plevovi, Literárny klub BERNOLÁK pri Miestnom odbore Matice slovenskej v Trnave vo štvrtok 30. januára 2003 v spolupráci Mestom Trnava a Spolkom svätého Vojtecha v Trnave vyhodnotili vyhlásenú regionálnu literárnu súťaž „O CENU SLOVENSKÉHO UČENÉHO TOVARIŠSTVA“.
Vyhodnotenie sa uskutočnilo v prekrásne zrenovovanej spoločenskej sieni, v historickej budove Spolku sv. Vojtecha.
Súťaž vyhodnotil predseda poroty literárnej súťaže, šéfredaktor dvojtýždenníka KULTÚRA, renomovaný básnik Teodor Križka. Ceny najúspešnejším, ktoré predstavovalo trojzväzkové vydanie poézie Karola Strmeňa ako dar vydavateľstva Petrus, odovzdali spolu s predsedom poroty aj riaditeľ SSV Vendelín Pleva, zástupkyňa Mesta Trnava Mgr. Danka Baníková a predseda MO Matice slovenskej v Trnave Ing. Miroslav Orihel.
Do súťaže sa zapojilo 12 autorov (poézia, próza) so 43 prácami. Ocenenia získali: Poézia: 1. miesto: Marián Drobný, Trnava, 2. miesto: Silvia Hlavová, Bratislava, 3. miesto: Ivana Pecárová, Hlohovec. Próza: 1. miesto: Juraj Pekarčí, Gymnázium J. Hollého Trnava, 2. miesto: Anna Abasová, Stredná zdravotnícka škola Trnava, 3. miesto: Mgr. Mária Uhrinová Zvolen.

Adriana Horváthová