Peter Radványi

Vynálezca dobra cestným obcanom Trnavy

V Trnave sa už tradicne v prvú marcovú nedelu uskutocnilo slávnostné zasadnutie Mestského zastupitelstva, ktorého jediným bodom bolo udelovanie ocenení mesta za rok 2003. Medzi dvanástimi ocenenými bol aj John Dopyera (1893-1988), vynálezca rezofonickej gitary - dobro.
Trnavskí mestskí otcovia sa rozhodli udelit mu najvyššie ocenenie - Cestné obcianstvo mesta Trnava in memoriam.
Kto bol vlastne John Dopyera a co mal spolocné s Trnavou? Ak si to trochu cudzokrajne vyzerajúce meno trochu upravíme, hned sa na nás pozrie celkom „familiárne“ meno Ján Dopiera alebo Dopjera. Stací len zalistovat v telefónnom zozname a zistíme, že na západnom Slovensku nájdeme velké množstvo takýchto a podobných mien. Slávny vynálezca pochádzal z rodiny, ktorej celé generácie sa venovali mlynárskemu remeslu. Aj jeho otec bol mlynárom v Dolnej Krupej pri Trnave, odkial sa roku 1908 s celou svojou pocetnou rodinou vystahoval za Velkú mláku do Ameriky. Mladý Janko Dopjera mal vtedy ešte len 15 rokov, no už vtedy sa v nom prejavil vrodený hudobný i remeselnícky talent a mohol sa pochválit svojimi prvými huslami, ktoré postavil pod dohladom svojho otca. Neskôr sa so svojimi vynálezmi (mal na svojom konte asi štyri desiatky rozlicných amerických patentov) priradil k našim dvom doteraz najslávnejším Slovákom pôsobiacim v Amerike, k velikánom ako priekopník rádiotelegrafie Jozef Murgaš a vynálezca leteckého padáka Štefan Banic. Hoci to bude niekomu zniet možno trošku prehnane, dovolím si tvrdit, že ich svojim spôsobom aj prekonal, lebo na rozdiel od ich vynálezov rezofonická gitara nestratila nic na svojej aktuálnosti, dodnes sa používa a prináša radost a príjemné hudobné zážitky posluchácom na celom svete. A naviac, John Dopyera nielenže daroval svetu jedinecný hudobný nástroj s nádherným zvukom, ale jeho pomenovaním dostal slovenské slovo dobro do slovníka tisícov hudobníkov na celom svete.
Pamiatke tohto slovenského rodáka, ktorý strávil svoje detstvo v Dolnej Krupej pri Trnave a preslávil sa za oceánom v dalekej Kalifornii, je venovaný aj medzinárodný hudobný festival Dobrofest-Trnava. V minulom roku sme si pripomenuli 110. výrocie narodenia a 15. výrocie smrti Johna Dopyeru a v tomto roku si pocas 13. rocníka Dobrofestu, ktorý sa uskutocní v dnoch 3. až 6. júna, symbolicky pripomenieme narodeniny jeho jedinecnej rezofonickej gitary. Práve v júni uplynie 75 rokov odvtedy, co si John Dopyera spolu s bratom Rudolfom podal žiadost o americký patent na nový typ rezofonickej gitary s dreveným telom a jedným velkým rezonátorom, ktorú nazval podla názvu firmy DOpyera BROthers Inc. a slovenského významu slova - dobro. Nová gitara sa udomácnila v americkej hudbe do takej miery, že dobro sa dnes považuje za typicky americký ludový nástroj.
Skoro sa až nechce verit, že ešte pred niekolkými rokmi na Slovensku o Dopyerovi skoro nik nechyroval. História rezofónie na Slovensku sa v podstate ráta len na asi 15 rokov. Pravda, aj predtým niekolko hudobníkov hralo na rezofonické dobro. Napríklad Trnavcan Gusto Blešcák, ktorý sa považuje za pravdepodobne prvého hráca na dobro na Slovensku, už v 60-tych rokoch ponúkal jedinecný zvuk rezofonickej gitary so skupinou Carawell Western. No v tých casoch sa ešte nevedelo, že vynálezca pochádzal zo Slovenska. Až krátko po smrti Johna Dopyeru vyšiel prvý clánok v slovenskej tlaci, ktorý odhalil, že John Doypera nepochádzal ani z Ciech, ani z Juhoslávie ci z Ruska, ako sa dovtedy tradovalo, ale zo Slovenska. Odvtedy uplynulo už 15 rokov a okolo osobnosti vynálezcu sa u nás udialo toho niekolkonásobne viac ako za celé predchádzajúce desatrocia. A hoci sa vynálezca narodil v obci Stráže na Záhorí a detstvo prežil v Dolnej Krupej, stredobodom rezofónie sa stala Trnava, kde sa od roku 1992 každorocne schádzajú hráci na rezofonické nástroje a ich výrobcovia na Dobrofeste, ktorý je venovaný pamiatke už aj u nás medzicasom slávneho vynálezcu. Vdaka tomuto multižánrovému festivalu, ktorý spája zvuk rezofonických nástrojov, nielenže sme na Slovensku privítali množstvo svetových hudobných hviezd, ale aj vo svete sa dozvedeli, odkial John Dopyera pochádza. A Trnava sa stala známym bodom na mape zaujímavých hudobných festivalov. Okrem toho r. 1996 v Trnave vznikla Dvorana slávy dobra, jediné múzeum rezofonických nástrojov v Európe, biografické heslo Johna Dopyeru sa medzicasom dostalo aj do encyklopédií, Dobrofest a Dopyera sa stali aj témou piesní niektorých spevákov a v roku 2001 Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením rezofonickej gitary. A teraz k týmto všetkým oceneniam pribudlo aj Cestné obcianstvo mesta Trnava in memoriam. Dalo by sa povedat, že týmto pocinom trnavskej radnice sa uzavrel akýsi pomyselný kruh, ale verím, že nie. Lebo napriek všetkému, tým najväcším ocenením pre Johna Dopyeru a jeho pamiatku je potlesk nadšených posluchácov hrácom na rezofonické nástroje, ktoré ani po tolkých rokoch nestratili nic na svojej zvukovej i optickej atraktívnosti.