Vitajte

Vitajte na stránke časopisu Kultúra.
Je to súkromný časopis venovaný otázkam kultúry v najširšom zmysle slova, kultúry ako prejavu inteligentnej činnosti človeka. Venuje sa otázkam myslenia, teológie, politiky, spoločenského vedomia, dejín, literatúry a umenia v kontexte kresťanskej morálky. Veríme, že vás zaujme svojím nekonformným postojom k mnohým aktuálnym otázkam a že sa stanete naším pravidelným návštevníkom a čitateľom, prípadne aj aktívnym spolupracovníkom.

Modlitba pred pripojením sa k internetu

Všemohúci večný Bože,
ktorý si nás stvoril na Svoj obraz
a nariadil si nám, aby sme všetko dobré,
pravdivé a krásne
hľadali predovšetkým v božskej osobe
Tvojho jednorodeného Syna,
nášho Pána Ježiša Krista,
prosíme Ťa,
daj, aby sme,
na orodovanie svätého Izidora, biskupa a učiteľa,
na cestách internetom
viedli naše ruky a oči k tomu,
čo je milé Tebe
a každého človeka, ktorého stretneme,
prijímali s láskou a trpezlivosťou.

Skrze Krista nášho Pána. Amen.