Na stránke sa pracuje

Články uverejnené v tomto období sa v neupravenej forme nachádzajú na nasledujúcej adrese:

http://www.kultura-fb.sk/new/old/

vysvetlenie názvov súborov:
hlavný adresár
–>archiv[ročník].htm - zoznam čísel na daného ročníka (nekompletné)
–>index-[číslo]-[ročník].htm - zoznam článkov v danom čísle
–>podadresár archive
—->[číslo výtlačku]-[posledna cifra ročnika]-[číslo článku] - znenie článkov

Niektoré ešte staršie články sú dostupné na nasledujúcej adrese:

http://www.kultura-fb.sk/new/old/stare/archiv.htm